Faseren

We zien veel kansen. Tegelijk beseffen we dat we niet alles tegelijk kunnen en willen. We kiezen daarom voor een gefaseerde opbouw. Met een kleinschalige start, passend bij de huidige werkzaamheden binnen het hoveniersbedrijf en het werk van Tineke.

Vanuit dit vertrekpunt volgen we een natuurlijk groeimodel, passend bij deelnemers, zorgvraag en bij ons zelf. Deze groei kan zijn in het aantal dagen per week dat we open zijn, het aantal deelnemers maar ook in de complexiteit en intensiteit van beperkingen en zorg- en ondersteuningsvraag. En ook rekening houdend met het tempo van realisatie van nieuwe, aanvullende voorzieningen naar nieuwe arrangementen voor ouderen.

Deze ontwikkeling kan overigens in de tijd best snel gaan. Zorgvuldigheid en balans gaan daarbij voor ons voorop.

Belangrijk om te benoemen is dat een snelle start mogelijk is. De basisvoorzieningen zijn hiervoor gerealiseerd en zowel Gerke als Tineke zijn flexibel in de inzet van tijd en energie. Uiteindelijk willen we toegroeien naar een uitvoering waarin we voor 4 à 5 dagen per week een onderscheidende, aansprekende en kwalitatief hoogwaardige dagbesteding kunnen bieden.