Kwaliteit – besef van belang

We zijn ons bewust van het belang van veiligheid, zorgvuldigheid en kwaliteit. Daaraan willen we nadrukkelijk aandacht geven. Naast praktische aspecten als de aanwezigheid van BHVers, een passende Risico-Inventarisatie en Evaluatie en de juiste verzekeringen gaan we ook voor een integrale benadering van kwaliteit.

Dit geven we vorm door het toepassen van het Kwaliteitssysteem voor Zorgboerderijen – Kwaliteit laat je zien! Een onafhankelijk en landelijk erkend kwaliteitsborgingssysteem, op maat gemaakt voor ‘zorg in het groen’.

Tegelijk beseffen we dat ‘papier geduldig is’. Dus naast alle protocollen en procedures blijven we vooral ook ons gezond boerenverstand gebruiken. Kwaliteit van leven en welbevinden van al onze gasten is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Klachten?

Indien u een klacht heeft, bespreek deze klacht dan eerst met Gerke of Tineke op een rustig tijdstip.  Wij  zullen tijd voor u vrij maken en de klacht serieus nemen. Wij vinden het belangrijk dat de klacht op een toegankelijke manier besproken moet kunnen worden. Mocht dit niet voldoende zijn dan kunt u de volgende stappen lezen in de klachtenregeling. Download hier rechtstreek het Klachtenregelement.