Onderscheiden

Groen

Er zijn, ook in Noord-Nederland, best veel ‘zorgboerderijen’. Maar er zijn weinig kleinschalige zorgaanbieders, gericht op ouderen, die naast de aanwezigheid van en het ‘werken met’ dieren ook bedrijfsmatige groene activiteiten als basis hebben. We denken dat we juist door ons ‘groene’ aanbod aansluiting bieden bij een herkenbare leefstijl en wensen van zowel mannen als vrouwen.

Denk aan de breedte van activiteiten en ervaringen rond de teelt, verwerking en gebruik van groenten, de mogelijkheden van een pluktuin en – in het verlengde hiervan – activiteiten rond bloemschikken. Daarbij zien we ook mogelijkheden om als groen- en hoveniersbedrijf maatwerk te bieden in participatie en ‘meewerken met’. Niet als productieve factor, in tegendeel. Wel als activiteiten die ook herinnering en herkenning oproepen en voldoening geven.

Groen & Zorg

Tineke brengt met haar opleiding en werkachtergrond een schat aan expertise mee. Juist de combinatie van de ouder wordende mens met (ook) psychische problematiek vraagt in onze complexe samenleving om deskundige zorg op maat. Daarmee kan Gasthoeve de Olde Hof zich kwalificeren als hoogwaardig aanbieder die ook in meer complexe situaties een passende oplossing kan bieden. We kunnen daardoor zowel collega-zorgaanbieders zoals gemeenten ont-zorgen!

Groen & Zorg & Samenleving

De ligging van Gasthoeve de Olde Hof ten opzichte van het dorp – met de mooie combi van nabijheid, toegankelijkheid en voldoende afstand, eigenheid, rust en structuur – geeft ons mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de dorpssamenleving. Dat kan door het uitvoeren van activiteiten in het dorp (onderhoud groen) maar ook door gastvrij te zijn voor bijvoorbeeld mensen die komen voor een praatje, een kaartje leggen, een kopje koffie of er even uit zijn…

We zien hierin volop kansen en hebben hiervoor een aantal mooie, laagdrempelige ideeën die we graag in een volgende fase sámen met relevante partners in het dorp verder willen ontwikkelen en uitvoeren.