Samenwerking

Branche groene zorgondernemers

Onze zelfstandigheid en eigenheid koesteren we. We gaan voor kleinschaligheid, voor maatwerk en voor een onderscheidend concept. Tegelijk beseffen we: klein en zelfstandig = kwetsbaar. We hechten daarom veel waarde aan samenwerking, zonder daarin afhankelijk te worden.

Samenwerking kan formeel en informeel. We hebben o.a. gekozen voor een samenwerking met BEZINN (Boeren en Zorg In Noord-Nederland), het professionele samenwerkingsverband van groene zorgondernemers in het buitengebied van Drenthe, Friesland en Groningen. BEZINN biedt een netwerk en platform van collega-ondernemers maar is, via het lidmaatschap van de landelijke Federatie van Zorgboeren, ook verantwoordelijk voor het vormgeven van kwaliteit door het kwaliteitssysteem ‘Kwaliteit laat je zien!’

Zorgpartners

Naast deze vorm van ‘interne’ samenwerking binnen de branche staan we, zoals eerder benoemd, open voor het aangaan van diverse vormen van samenwerking binnen de zorgsector in brede zin. Dat kan zijn in vormen van onderaannemerschap, als ketenpartner maar ook in samenwerking met het bredere veld van huisartsen, maatschappelijk werk, voedings- en dieetadviseurs en fysiotherapie. Wij geloven sterk in het spreekwoord ‘alleen ga je misschien snel, samen kom je verder!’

Beweging en voeding

Eén van de terreinen waar we zeker aandacht aan willen geven is het positieve effect dat de combinatie van beweging en goede voeding heeft op het welbevinden van senioren. Daarin is ‘groene zorg’ al positief bekend, zoals uit divers wetenschappelijk onderzoek blijkt. Maar wij denken hieraan ook nog op een meer verdiepend niveau vorm te geven door een actief aanbod aan beweegmogelijkheden (denk aan elementen uit de inmiddels bekende ‘beweegtuinen’) in combinatie met actieve samenwerking met fysiotherapeuten.